Slavnostní otevření nového Domova Boskovice.

V úterý 21.6.2022 se uskutečnilo slavnostní otevření nového Domova Boskovice.

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti paní poslankyně Mgr. Lenky Dražilové, MBA a starosty města Boskovice pana Ing. Jaroslava Dohnálka.

Pro společnost Domovy seniorů BeneVita je to v pořadí třetí fungující pobytové sociální zařízení s celkovou kapacitou 140 lůžek.
Domov provozuje dvě registrované sociální služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem zaměřený převážně na klienty trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

Děkujeme všem za návštěvu a podporu našeho projektu.